Oost Consulting | Onze visie

‘De vier architectuurwerelden samenbrengen tot een integrale informatievoorziening, dit staat centraal in de integrale aanpak van Oost Consulting'

Oost Consulting heeft als uitgangspunt voor al haar dienstverlening het creëren van een integrale samenhang. Om dit te bereiken maakt Oost Consulting onderscheidt tussen vier aansluitende architectuurwerelden.

Wat wil de organisatie bereiken, waarom bestaat deze en hoe hangt alles samen. Hierbij gaat het om zaken als: visie, ambitie, cultuur, klanten, producten, diensten, bedrijfsprocessen in relatie tot informatiestrategie- en plan.

Welke informatie maakt het functioneren inzichtelijk, welke tools zijn hiervoor nodig. Het gaat hier om de samenhang tussen de aandachtgebieden: presentatie, applicaties, informatie, inhoud, kanalen, definities en workflow.

Om de geautomatiseerde integrale informatievoorziening technisch juist te kunnen ondersteunen is er een infrastructuur nodig bestaande uit: hardware, systemen, opslag van informatie verbindingen en netwerken.

Om de organisatie vanuit beheeroptiek juist te kunnen faciliteren dient informatiemanagement, applicatiemanagement en gebruikersondersteuning integrale te zijn ingebed op ieder niveau in de organisatie.