hand180-32px-red Oost Consulting | Kennisontwikkeling

Oost Consulting helpt u graag mee kennis op het gebied van informatiemanagement verder te ontwikkelen door middel van de volgende workshops:

Toelichting Tools om informatie vast te leggen en te bewerken zijn er genoeg, maar
het ontbreekt de directie en het management regelmatig aan middelen om te komen tot het sturen op informatie. Door middel van deze workshop wil Oost Consulting samen met u hier inzicht in geven.
Doelgroep Strategisch en tactisch niveau.
Groepsgrootte Maximaal 10 personen.
Afname Minimaal 4 uur
Toelichting Binnen organisaties is er regelmatig sprake van het feit dat er geen integrale visie wordt gehanteerd bij investeringen in nieuwe of bestaande applicaties en informatiesystemen. Aan de hand deze workshop wil Oost Consulting samen met u komen tot een integrale visie.
Doelgroep Strategisch en tactisch niveau.
Groepsgrootte Maximaal 10 personen.
Afname Minimaal 4 uur
Toelichting Bij het professioneel inrichten van de beheer- en gebruikersorganisatie is het van belang dat de juiste inrichting wordt gehanteerd, echter blijkt hier regelmatig geen sprake van te zijn. Tijdens deze workshop wordt er door Oost Consulting samen met u de basis gelegd voor een optimalisatie van de huidige inrichting.
Doelgroep Tactisch niveau.
Groepsgrootte Maximaal 10 personen.
Afname Minimaal 4 uur
Toelichting Er zijn verschillende projectmethoden voor handen, echter zijn deze geen garantie voor succes en zijn deze vaak niet opgesteld om deze eenvoudig situatie specifiek en praktisch toe te passen. Door middel van deze workshop zal Oost consulting aan de hand van een case algemeen inzicht en de nodige handvatten bieden om op een praktische wijze zelfstandig projectmanagement ten uitvoer te brengen.
Doelgroep Strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Groepsgrootte Maximaal 10 personen.
Afname Minimaal 4 uur

Vraag een workshop aan