organization-32px-red Oost Consulting | Informatievoorziening

De informatievoorziening kan centraal en / of decentraal of gefragmenteerd zijn opgebouwd. In alle gevallen kunnen de nodige knelpunten aanwezig zijn, waardoor de informatievoorziening niet adequaat informatie levert of het nodige mist om te voldoen aan uw actuele informatiebehoefte.

Oost Consulting biedt u, vanuit de dienst informatievoorziening, de nodige praktische ondersteuning en advies om uw informatievoorziening u weer adequaat van informatie te voorzien.

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het selecteren van een nieuw informatiesysteem/applicatie, het wegnemen van knelpunten in of tussen uw huidige informatiesystemen/applicatie, het terugdringen van het aantal applicaties of het digitaliseren en informatiseren van uw bedrijfsprocessen.

Neem hiervoor gerust contact met ons op voor het uitvoeren van een intake en / of het uitvoeren van een quickscan..