Oost Consulting | Grond-, weg- en waterbouw

‘Het komen tot een integrale informatievoorziening staat nog in de kinderschoenen binnen de Nederlandse bouwsector’

In deze case ging het om een Nederlands grond-, weg- en waterbouwbedrijf uit de regio Amsterdam met rond de 1800 medewerkers in het binnen en buitenland. Waarbij deze organisatie inmiddels een dochter onderneming is geworden van een van Nederlands grootste waterbouwbedrijven.

De doelstellingen van deze opdracht waren achtereenvolgens: het komen tot een eenduidige werkwijze, het verhogen van het draagvlak en het verbeteren van het gebruikersgemak van het ERP-pakket.

Het bleek al snel dat het de organisatie met name ontbrak aan een duidelijke visie vertaalt naar een heldere strategie- en bijbehorend beleid op het gebied van informatiemanagement. Door het ontbreken van de nodige helderheid omtrent de doelstellingen, was er weinig draagvlak bij de diverse medewerkers en lag de regievoering omtrent informatiseringsprojecten teveel in handen van de leveranciers.

Om de doelstellingen te behalen is de beheer- en gebruikersorganisatie allereerst opnieuw ingericht (zoals: werkinstructie herzien, werkgroepen opnieuw samengesteld, nieuwe werkafspraken gemaakt met zowel de afdeling IT als leveranciers.

Vervolgens is er een organisatiebrede analyse uitgevoerd. Dit met als doel om de knelpunten op het gebied van de huidige informatievoorziening en het applicatiebeheer concreet te maken. Op basis van al het voorgaande is er een plan van aanpak en aanbeveling opgesteld voor de directie die uiteindelijk is overgenomen en is uitgevoerd. Hierna is er meer duidelijkheid ontstaan omtrent de visie en doelstelling van de organisatie voor wat betreft de informatievoorziening. Ook zijn er acties uitgevoerd ten behoeve van het verhogen van het gebruikersgemak en zijn er cursussen gegeven ten behoeve van het verkrijgen van meer draagvlak en een eenduidige werkwijze.