Oost Consulting | Burger- en utiliteitbouw

‘Een business informatieplan (lees: BIP) lijkt veel werk, maar het is meer werk om hetgeen er door het ontbreken van een plan is misgegaan tijdens de dagelijkse uitvoering nog te herstellen’

Het betrof hier een Nederlandse woningcorporatie die zich richt op het beheren van 9000 sociale huurwoningen in het midden van het land. Deze woningcorporatie had zichzelf tot doel gesteld om klantgerichter te gaan werken. Waarbij de mogelijkheden van ICT beter benut moesten worden om het klantgerichter werken efficiënt ten uitvoer te kunnen brengen.

Echter ontbrak het aan de nodige samenhang tussen de diverse clusters en teams op het gebied van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Hierdoor bestond er veel eilandautomatisering en miste de organisatie het nodige beleid en coördinatie omtrent de juiste inzet en het juiste gebruik van informatie- en communicatietechnologie.

Het doel van de gehele inspanning was allereerst het op gang brengen en begeleiden van geplande informatisering trajecten. Daarnaast diende het informatiebeleid te worden vormgegeven, maar ook moest het functionele beheer worden geprofessionaliseerd, lopende softwarecontracten worden geoptimaliseerd en aan de functie van informatiemanager richting toekomst professioneler vorm worden geven.

Door de uit te voeren activiteiten op een projectmatige wijze tot stand te brengen is de uitvoer in een stroom-versnelling geraakt. Ook is er structuur gebracht in het informatiebeleid aan de hand van het opstellen van een business informatieplan en heeft het functioneel beheer meer structuur en inhoud gekregen. Het aantal lopende softwarecontracten zijn teruggebracht en de kosten van deze contracten zijn verlaagd. Tot slot heeft de rol van informatiemanager qua belang en draagvlak binnen organisatie veel aan terrein gewonnen.